Ramowy plan dnia


6:00 – 8:15 Schodzenie się dzieci. Tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej dziecka:

 • zabawy dowolne według zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci,
 • zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne,
 • zabawy integrujące grupę,
 • praca wyrównawcza,
 • rozmowy indywidualne,
 • zabawy logopedyczne, ćwiczenia rozwijające narządy mowy,
 • zajęcia z psychologiem,
 • zajęcia z rehabilitantem,
 • ćwiczenia poranne, zabawy ruchowo-rytmiczne
8:15 – 8:30 Czynności higieniczno – samoobsługowe, przygotowanie do posiłku.
8:30 – 9:00 Śniadanie – czynności organizacyjne.
9:00 – 10:30 Zajęcia dydaktyczne zgodne z podstawą programową wychowania przedszkolnego,

II śniadanie – czynności organizacyjne.

10:30 – 11:45 Gry i zabawy ruchowe na powietrzu, w tym: zajęcia sportowe,obserwacje przyrodnicze,prace porządkowo-ogrodnicze,spacery i wycieczki (w przypadku niesprzyjającej aury – gry i zabawy ruchowe w salach).
11:45 – 12:00 Czynności higieniczno – samoobsługowe, przygotowanie do posiłku.
12:00 – 12:30 Obiad.
12:30 – 12:50 Zabiegi higieniczne: mycie zębów i rąk
12:50- 13:30 Odpoczynek poobiedni: słuchanie bajek, relaksacja przy muzyce, leżakowanie.
13:30 – 14:15 Dowolne zabawy oraz działalność plastyczna i konstrukcyjna według zainteresowań dzieci: grupowe zabawy zręcznościowe, gry planszowe, dydaktyczne, ćwiczenia indywidualne z dziećmi, rozmowy i kontakty indywidualne nauczyciela z dzieckiem, zajęcia dodatkowe (Aikido, Robotyka i inne).
14:15 – 14:30 Czynności higieniczno – samoobsługowe, przygotowanie do posiłku.
14:30 – 15:00 Podwieczorek.
15:00 – 18:00
 • zabawy edukacyjne i wychowawcze organizowane przez nauczyciela oraz podejmowane z inicjatywy dzieci,
 • zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju/rewalidacji,
 • praca wyrównawcza, indywidualna,
 • pobyt na świeżym powietrzu,
 • rozchodzenie się dzieci.