Projekt Unijny


W okresie od 01.04.2017 do 31.03.2019 realizowaliśmy projekt sfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

nr UDA – RPSL.08.01.03-24-05EG/16-00 „Kierunek Bajkowy Zakątek – wsparcie rodziców w opiece nad maluchami do lat 3”

GŁÓWNY CEL PROJEKTU:

Projekt ” Kierunek Bajkowy zakątek – wsparcie rodziców w opiece nad maluchami do lat 3″ – polegał na realizacji zadań mających na celu wsparcie rodziców w godzeniu pracy zawodowej z opieką nad dzieckiem.

PLANOWANE EFEKTY:

Powrót nieaktywnych zawodowo rodziców na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka, lub osób znajdujących się w trudnej sytuacji, poprzez wprowadzenie do oferty placówki usług opiekuńczych, w tym pokrycie kosztów opieki nad dzieckiem do lat 3.

***

Projekt skierowany był do dzieci do lat 3 i ich rodziców z terenu Katowic i okolic. Tematyka projektu i dobrane działania odpowiadały zdiagnozowanym potrzebom.

Miejsce realizacji projektu: Katowice, ul. Modrzewiowa 30 A.

Projekt przewidywał dostosowanie placówki na żłobek, poprzez prace adaptacyjne, przebudowę i remont istniejącej infrastruktury oraz wydatki na bieżące funkcjonowanie powstałej placówki.

Wartość Projektu: 1 853 068,19

Dofinansowanie ze środków UE: 1 630 700,01 PLN

 

 

AKTUALNE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWE:

 

***

 

ZAKOŃCZONE:

  1. Czwarte postępowanie na prowadzenie zajęć z języka angielskiego – dokumenty do pobrania: ZAPYTANIE OFERTOWE

PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCY: PROTOKÓŁ

***

Postępowanie zostało unieważnione

  1. Trzecie postępowanie na prowadzenie zajęć z języka angielskiego- dokumenty do pobrania: ZAPYTANIE OFERTOWE

***

Postępowanie zostało unieważnione

  1. II postępowanie na prowadzenie zajęć z języka angielskiego w ramach projektu „Kierunek Bajkowy Zakątek-wsparcie rodziców w opiece nad maluchami do lat 3”.

ZAPYTANIE pdf

***

Postępowanie zostało unieważnione dnia 19.02.2018r

  1. Prowadzenie zajęć z języka angielskiego w ramach projektu „Kierunek Bajkowy Zakątek-wsparcie rodziców w opiece nad maluchami do lat 3”

ZAPYTANIE OFERTOWE ANGIELSKI: zapytanie 

***

PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERTY: protokół

„Ogłoszenie o wyborze oferty  na przeprowadzanie zajęć rytmicznych dla dzieci w Klubie Malucha „Bajkowy Zakątek”
Data wyboru wykonawcy: 10.02.2018r.
Wybrany wykonawca:
Time4Events sp. z o.o. ul. Aleja Tadeusza Kościuszki 19/211, 41-300 Dąbrowa Górnicza, KRS 0000661902, REGON 366549426, NIP 6292478704
Oferta wpłynęła: 05.02.2018 r.
Cena: 123z brutto”

Prowadzenie zajęć rytmicznych w ramach projektu „Kierunek Bajkowy Zakątek-wsparcie rodziców w opiece nad maluchami do lat 3”

ZAPYTANIE OFERTOWE RYTMIKA: zapytanie

***

II postępowanie na położenie nawierzchni bezpiecznej nie zostało rozstrzygnięte ze względu na brak wpłynięcia ofert. zapytanie ofertowe; rzut placu zabaw; oświadczenie; formularz ofertowy;

***

Postępowanie na RTV/AGD zostało nierozstrzygnięte ze względu na brak wpłynięcia ofert.

Zapytanie ofertowe RTV/AGD: formularz ofertowy; oświadczenie; zapytanie ofertowe;

 

***

„Wynik postępowania na dostawę, wniesienie oraz złożenie mebli w obiekcie wolnostojącym zlokalizowanym w Katowicach przy ul. Modrzewiowej 30 A w celu dostosowania budynku do potrzeb organizacji opieki nad dziećmi do lat 3.

Data zamieszczenia ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności (CPV 39161000-8): 21.09.2017 r.
Data wyboru wykonawcy: 
05.10.2017 r.
Wybrany wykonawca do części 1 zamówienia: 
Moje Bambino sp. z o. o. sp. k., ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź
Oferta wpłynęła: 02.10.2017 r. godz. 9:33
Cena: 31 430,86 zł brutto

Wybrany wykonawca do części 2 zamówienia:Moje Bambino sp. z o. o. sp. k., ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź
Oferta wpłynęła: 02.10.2017 r. godz. 9:33
Cena: 5 344,90 zł brutto”

Zapytanie ofertowe MEBLE: zapytanie ofertowe; oświadczenie; formularz ofertowy; arkusz kalkulacyjny-specyfikacja;

***

Informacja o unieważnieniu postępowania

ZAPYTANIE OFERTOWE NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA,  

oświadczenie ,

zapytanie ofertowe,

rzut placu zabaw.

***

„Wynik postępowania na dostosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci, w tym wymogów budowlanych, sanitarno-higienicznych, bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz organizację kuchni w obiekcie wolnostojącym zlokalizowanym w Katowicach przy ul. Modrzewiowej 30 A w celu dostosowania budynku do potrzeb organizacji opieki nad dziećmi do lat 3, czyli utworzenia klubu dziecięcego.
Data zamieszczenia ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności (CPV 45000000-7): 26.08.2017 r.
Data wyboru wykonawcy: 10.09.2017 r.
Wybrany wykonawca:
Krzysztof Łach „KRITEX”, 44-240 Żory, os. Sikorskiego 17C/10
Oferta wpłynęła: 05.09.2017 r. godz. 12:10
Cena: 186 865,00 zł brutto”

ZAPYTANIE OFERTOWE ROBOTY BUDOWLANE ;

Przedmiar Robót Budowlanych ;

Projekt wykonawczy wykonania wentylacji mechanicznej

Projekt budowlany ,

Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych, 

FORMULARZ OFERTOWY

 

Używamy plików cookie zgodnie z RODO i innymi regulacjami dot. przetwarzania danych osobowych.